Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Obecní úřad Třtice

Adresa
Třtice 80
271 01 Třtice

Telefon + fax
313 572 120

e-mail                                   ou.trtice@iol.cz

více zde
--------------------------------------

 • Starosta
  Ing. Pavel Ryba
  mobil: 724 192 959
  ryba.pav@seznam.cz
   
 • Místostarosta
  Bc. Zdeněk Dvořák
  mobil:

   

www
www.trtice.cz
www.kronikatrtice.cz

 

Veřejná doprava

více zde

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

TOPlist

Svátek

Svátek má Alžběta

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Chráněné území V Bahnách
 

Autor práce : Tomáš Truksa (Řevničov)- dne: 24. 2. 2006 - celá práce k nahlédnutí zde (ve formátu .pdf)
 

značka chráněného území     Tato přírodní rezervace se nachází v katastrálním území Třtice v nivě Loděnického potoka za chatovou osadou pod Buckým rybníkem. Lokalita pozemků se nazývá V Bahnách.
Je to místo, kde jsou přechodová rašeliniště s bohatou květenou a společenstva slatin.
Majitel pozemku Ing. Ivan Kasalický nechal zpracovat projekt, podle kterého se realizovaly asanační práce v letech 1994 – 2003 na tomto území. Plán péče pro chráněné území vychází ze zákona ČR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb.
Monitoring provedený po předchozích asanačních zásazích potvrdil jejich význam pro vitalitu a rozšíření vzácných rostlin.
 

Popis chráněného území

potokNázev chráněného území : V bahnách

Majitel pozemku : Ing. Ivan Kasalický

Kategorie ochrany : Přírodní rezervace

Katastrální území : Třtice 
Okres : Rakovník ( v době vyhlášení Nové Strašecí )

Kraj : Středočeský

Datum vyhlášení : 1.10.1952, přehlášeno 15. 7. 1996

Výměra chráněného území:

dle výnosu 2 ha
dle JEP 9,0138 ha ( z toho 6,2683 louka, 2,7455 ostatní)
dle pozemkové knihy 7,7317ha

Nadmořská výška : 420 m nad mořem

Ochranné pásmo : 50 m ze zákona

Důvody ochrany: Rašelinná louka, ležící na horním toku potoka Loděnice mezi rybníky Buckým a Punčochou,rašelinnými fytocenózami a řadou význačných
a chráněných druhů rostlin.

Výskyt rostlin: bařička bahenní, vachta trojlistá, violka bahenní, kuklík potoční, bublinatka žlutobílá, prvosenka jarní, tučnice obecná, rosnatka okrouhlolistá a slatin kolinního stupně

Výskyt živočichů: ještěrka živorodá
 

Charakteristika chráněného území a hlavní motiv ochrany

     Chráněné území V bahnách leží na horním toku potoku Loděnice, po obou březích, pod rybníkem Bucký asi 2 km severně od hlavní silnice Praha – Karlovy Vary. Jižní hranici tvoří souvislý lesní porost, severní hranici zemědělská půda. Východní hranicí je komunikace Nové Strašecí – Třtice, západní hranici tvoří louky a pozemky s rekreačními chatami.
Nadmořská výška území se nelze určit přesně.
Území bylo v minulosti využíváno jako louka a pastvina. Na sušších místech jako dvousečná louka k produkci sena, porosty z vlhčích míst byly koseny jednou ročně a využívány jako stelivo.
Další činnost, která se dotkla území byla těžba rašeliny a slatiny od doby, kdy byly pozemky předány ministerstvu zdravotnictví k balneologickým účelům. Nejcennějším prvkem celého území je přechodové rašeliniště, kde se vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů.
Stav rostlinných společenstev se oproti výchozímu stavu z roku 1952, kdy bylo celé území koseno a vypásáno, podstatně změnil.Výrazně nastoupila sukcesí fáze s náletem dřevin do jižní části chráněného území. Podél toku, kde byl potlačen původní břehový porost, rychle nastoupily náhradní dřeviny. Porosty rašelinných luk a mokřadů postupně ustupovaly a nakonec se zachovaly jen ostrůvkovitě v prosvětlenějších místech.
Nutnost asanačních a regulačních zásahů se směřují do následujících částí chráněného území.
Asanační práce začaly být prováděny v roce 1994 s cílem rozšířit místa výskytu nejcennějších rostlin. Velkou plochu zaujímá bažinný a rašelinný les s dominantními druhy: borovice lesní, dub zimní, bříza bradavičnatá, topol, osika, vrba ušatá, vrba popelavá a bříza pýřitá.
Dále jsou zde rákosiny jako společenstva invazní.
Velkým nebezpečím je šíření plevelových a ruderálních společenstev.
Studie avifauny chráněného území V bahnách je částí předloženého Plánu péče.

 

Botanická skladba mokřadních rostlin

Stránka

Rosnatka okrouhlolistá na začátku vegetace 
( 8. 7. 2005)

Rosnatka okrouhlolistá na začátku vegetace
( 8. 7. 2005)

Rosnatka okrouhlolistá v průběhu vegetace
( 8. 8. 2005)

Rosnatka okrouhlolistá v průběhu vegetace
( 8. 8. 2005)

Rosnatka okrouhlolistá na konci vegetace 
(15. 10. 2005)

Rosnatka okrouhlolistá na konci vegetace
(15. 10. 2005)

Detail květu rosnatky okrouhlolisté 
( 8. 8. 2005)

Detail květu rosnatky okrouhlolisté
( 8. 8. 2005)

Vřes obecný na začátku vegetace
(12. 6. 2005)

Vřes obecný na začátku vegetace
(12. 6. 2005)

Vstavač májový 
(14. 5. 2005)

Vstavač májový
(14. 5. 2005)

Mochna nátržník na začátku vegetace
(12. 6. 2005)

Mochna nátržník na začátku vegetace
(12. 6. 2005)

Blatouch bahenní
(23. 4. 2005)

Blatouch bahenní
(23. 4. 2005)

Upolín evropský
(12. 6. 2005)

Upolín evropský
(12. 6. 2005)

Hvozdík sivý
12. 6. 2005)

Hvozdík sivý
12. 6. 2005)

Sasanka hajní 
(23. 4. 2005)

Sasanka hajní
(23. 4. 2005)

Rdesno hadí kořen 
(16. 7. 2005)

Rdesno hadí kořen
(16. 7. 2005)


Stránka