Obec Třtice
Obec Třtice

Budova OÚ

Budova obecního úřadu


obecní úřad     Současná budova obecního úřadu má velice starou historii. Jde o dům čp. 80, kde kdysi sídlila škola, později se dům stal kampeličkou, úřadovnou České spořitelny a nyní je sídlem obecního úřadu.
     Podle kroniky je nejstarší známá úřadovna obce upravena v roce 1905, a to z domu čp. 30, který byl obecním domem – pastouškou. Stavební dozor nad touto stavbou převzal pan Stříbrský z Řevničova. U obecního domu byla v roce 1905 zřízena obecní vozová váha a také chmelová váha decimální. V kanceláři obecní úřadovny měl sídlo i spořitelní spolek Kampelička, která byla ve Třtici otevřena v roce 1910. Prvním starostou spolku byl František Sailer, rolník, čp. 38 a pokladníkem byl Bohumil Uldrych, domkář, čp. 120.
     Místní národní výbor ve Třtici sídlil v domě čp. 105, dříve dům Františka Posledníka, po zrušení Základní školy ve Třtici (1977), sídlil v budově nové školy čp. 162.
     Po sametové revoluci obecní úřad převzal úřadovnu MNV, v roce 1992 přesídluje do centra obce do opuštěné a chátrající budovy staré školy čp. 80. Vlastní budova byla postavena v roce 1827. Protože šlo o budovu řadu let nevyužívanou, bylo potřeba nejprve provést jednodušší opravy (oprava střechy a komína, vyklizení, nové vnitřní omítky, podlahy, nátěry schodů, zbudování toalety, zavedení vody, úprava elektroinstalace a elektrické akumulační vytápění). Stavba je ale silně podmáčená (poloha mezi dvěma rybníky), proto se musí neustále ze sklepení odčerpávat voda.
     V roce 2002 byla vybrána firma Rudolf Hlavický Opava na asanaci a vysušení budovy. Byla otlučena stará omítka do výše zhruba 80 centimetrů, ve všech vnějších i vnitřních stěnách v úrovni pod podlahou přízemí navrtán systém šikmých otvorů o průměru 4 cm na hloubku téměř tloušťky stěny. Všechny otvory byly vyplněny přípravkem RIPODRY 3000 a zaslepeny. Reakcí přípravku s vlhkostí vznikla překážka vzlínání zemní vlhkosti, aby zdivo místností mohlo vysychat. V roce 2003 byla zahájena celková rekonstrukce vzhledu budovy. Jarní výměna oken a dveří (typ Eurooken ve dřevě od firmy Bram z Kolešovic), na podzim došlo k přelaťování střechy a zakrytí novou střešní krytinou, které provedla firma Martin Sklenička ze Řevničova. Současně byla provedena nová klempířská práce (okapy a svody) a elektrické a telefonní kabely, které vedly těsně u budovy a k podpoře potřebovaly sloup, byly nově přeloženy tak, aby nekazily vzhled budovy. Poslední fází venkovních oprav je polystyrénové zateplení budovy a nová fasáda, provedená firmou Šnopa z Nového Strašecí.. Pro budovu byl vybrán sokl, který je tvořen formou zavěšených betonových pruhů, aby stavba mohla stále dýchat, a tím se nevrátila ke své původní vlhkosti. Dokončení omítky nátěrem bylo provedeno na jaře 2004.
     Výstavba obecního rozhlasu proběhla v roce 1948 (do té doby měla obec svého hlásného) a první hlášení se ozvalo o rok později – 1949. Celkové náklady činily 120 000 korun. Od té doby byl rozhlas několikrát opravován. Jako nejrychlejší způsob předání informací v obci slouží i dnes.

(zpracovala Tereza Hejdová v letech 2004/2005 - viz zde str. 45-46)

průběh rekonstrukce OÚ
 
nahoru

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rybník Bucek