Obec Třtice
Obec Třtice

Rybníky

Rybníky

     Přímo v obci jsou čtyři menší rybníčky: malý u hřbitova, horní (Hoření) u dvora, Prostřední nad kostelem a největší Dolní je pod kostelem (řazení po proudu i podle velikosti). Patrně právě těchto rybníčků se dotýká historický zápis z roku 1558, kdy Trzticze s rybníky, zejména rybník Tzrztický“ byly podstoupeny Hrádku Krziwoklatu. V roce 1931 byly kolem dvou největších rybníků vysázeny kaštany. Vzhledem k zanášení, musejí být rybníky stále udržovány. 1932 byl např. vyvezen dolní rybník, 1933 opraven prostřední rybník. Ten největší měl opravovanou hráz v roce 1964, kdy bylo zhotoveno i zábradlí. Zpevnění stěn menšího se provádělo roku 2000 železničními betonovými pražci. Rybníček pode dvorem byl vyčištěn v roce 2002, kdy byla i nově betonovaná hráz.
Na katastru obce leží rybník Bucek s rozlohou 24,5 ha, o kterém ještě v roce 1725 nebylo ani zmínky. (Nebyl zamapován.) Pod hrází stával do požáru roku 1931 Budský mlýn, známý pod názvem posledního majitele Václava Fouska – Fouskův mlýn.
Dnes bychom tu našli už jen dva chráněné duby letní, staré více než 400 let, zpevňují svými kořeny hráz. Most u Bucka byl postaven v roce 1951 a náklady činily 340 tisíc korun.
     V nedalekém okolí obce na potoce Loděnici, zvaném též Kačák, který pramení pod vrchem Džbán, se nachází kaskáda rybníků, nazývaných obecně Mšecké, podle polohy většiny - na katastru obce Mšec.
První rybník směrem od Řevničova, o rozloze 11,02 ha, má jméno Třtický rybník (též se mu říká Nový rybník, Novas nebo Malý Bucek), největším je Bucký rybník s rozlohou 25,71 ha. Ten jako jediný z celé kaskády katastrálně patří k obci Třtice. Další pořadí rybníků je: Malá Punčocha (2,96 ha), Velká Punčocha (13,38 ha), Mlýnský rybník (7,49 ha), Pilský rybník (5,89 ha), Červený rybník (23,26 ha) a Lodenický rybník. Zvláštní polohu mimo kaskádu má rybník v Rači a Vítovský rybník. Všechny rybníky obhospodařuje České rybářství s.r.o. Třeboň středisko ve Mšeci.


     Rybník Bucek, 25,71 ha, dříve se uvádělo 42 jiter (1 jitro = 0, 575 ha)
Doba vzniku, či spíše nejstarších majitelů, se v literatuře nevyskytuje. Podle stáří chráněných dubů, stojí hráz asi 400 let. První oficiální zmínky o rybníku Bucek jsou z 18. století, kdy jeho majiteli byli Fürstnberkové. Tento rybník rodu Fürstenberků patřil až do pozemkové reformy (konec 2. světové války), kdy vlastnictví převzal Výzkumný ústav Vodňany se správou ve Mšeci. Toto uspořádání bylo od roku 1949. Dalším vlastníkem se stalo Státní rybářství Praha, odštěpný závod Nižbor, se správou ve Mšeci. V roce1973 došlo ke slučování odštěpných závodů Benešov a závod Nižbor byl zrušen. Vznikl Oborový podnik České Budějovice, odštěpný závod Benešov, se správou ve Mšeci. V letech 1993 – 95 při privatizaci získalo vlastnictví České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně středisko ve Mšeci, nyní České rybářství Třeboň, středisko Mšec.
Hlavním chovaným a prodávaným druhem ryb je kapr obecný, amur, tolstolobik, candát, štika, lín, marena a sumec.
Výlov rybníka se provádí jednou za dva roky, a to na podzim. Násada mívá asi 200 g a dva roky potřebuje, aby dosáhla tržní velikosti. Do roku 1960 se produkce rybníka Bucek pohybovala kolem 100 q ryb, nyní se pohybuje v rozmezí 350 – 400 q. Např., při výlovu 28. 10. 1987 se jen 100 q ryb z Bucka prodalo na trh do Drážďan.
Do roku 1958 sloužily k vypouštění rybníka dvě dřevěné výpustě, tzv. čápy. Pak byla překopána hráz a postaveny „vyheminky“ (betonové roury) a betonová výpusť (požerák) pod hrází. K přirozenému odtoku vody slouží vedlejší výpusť. Při melioracích roku 1978 byl rybník zvětšen asi o 4 ha. Vzhledem k silné dopravě byla roku 1986 zpevněna hráz rybníka navezeným kamenem a k vedlejší výpusti byly přidány dřevěné lopatky. Ty sloužily pouze dva roky. Potom je nahradil betonový přeliv. V roce 1999 musel být nahrazen betonový požerák, který praskl mrazem. Nebyl obnoven na původním místě pod hrází, ale nově vybudován přímo v rybníce.
Rybník slouží kromě chovu ryb i jako rekreační. Proto kompostování a hnojení anorganickými hnojivy (superfosfáty a ledek) je povoleno pouze do 15. května. Vápní se podle potřeby, a to na jaře a na podzim. Krmení ryb se v letních měsících provádí třikrát týdně, v ostatních měsících dvakrát týdně.
 

(zpracovala Tereza Hejdová v letech 2004/2005 - viz zde str. 19 a 88)

nahoru
 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rybník Bucek