Obec Třtice
Obec Třtice

Třtice v kostce

 

≈ 1827

 • Postavena škola (čp. 80 – dnes obecní úřad)

≈ 1901

 • Zřízena poštovna

≈ 1910

 • Zřízena kampelička (záložní a spořitelní spolek)

≈ 1919

 • Filiální prodejna konzumního družstva (čp. 130)

≈ 1921

 • Zahájena výstavba na „Vojtěšce“

≈ 1923

 • Postaven pomník padlým ve světových válkách

≈ 1928

 • Zaveden telefon

≈ 1929

 • Zaveden elektrický proud

≈ 1931

 • Vysázeny kaštany u rybníčků v obci
 • Požár Budského mlýna (tzv, „Fouskův mlýn“) – zcela zničen, neobnoven
 • Vybudován první tábor – na louce u Bucka – později Sokolský (v místě za hrází vlevo)

≈ 1939

 • začátek výstavby nové školy

≈ 1940

 • Otevřena nová škola

≈ 1948

 • Výstavba povrchové kanalizace

≈ 1951

 • Založeno JZD
 • Postaven most u rybníka Bucek

≈ 1952

 • Vyhlášena přírodní rezervace „V Bahnách“

≈ 1955

 • Zřízen vodovod na „Průhoně (z obecní studny)

≈ 1964

 • Zhotoveno zábradlí u spodního rybníka

≈ 1965

 • V roce 1965 postavena nová hasičárna v č. 80.

≈ 1966

 • V roce 1966 byla zavřena hospoda a řeznictví u Václava Urbana, protože prodával zkažené maso. Byl vystěhován do č. 48, což později koupil do vlastnictví. V obci Třtice se šenkuje u Josefa Záruby. V obci je jediná hospoda. Hospoda Václava Urbana byla zbourána i se starou školou.

≈ 1969

 • Tento rok družstvo „Vzájemnost“ v Rakovníku začala stavbu nové hospody ve Třtici. U Zárubů v hostinci šenkuje Josef Rosenbaum, protože jsou Zárubovi staří, na pensi. Na Vojtěšce byl zaveden vodovod po celé ulici i do školy od studny od školy.
 • Vystaven vodovod na „Vojtěšce“ (ze studny u školy)

≈ 1970

 • února byla otevřena nová, moderní hospoda – restaurace. Šenkýřem byl ustanoven Bohumil Horáček č.p. 22. Na posvícení v září před sv. Václavem byla hospoda vykradena, takže byla obec na posvícení bez piva.

≈ 1972

 • V době od 29. 10. 1970 do 1. 11. 1970 došlo ve Třtici k vloupání do kostela, kde byly věci odcizeny v hodnotě 10.000,- Kč. Byly to zlaté dukáty jako ozdoba u pí. Marie a různé starožitné věci. Pachatelé nebyli odhaleni a zjištěni až v roce 1972, náhodou byli vyzrazeni: Kraus Jiří, Pokorný Jaroslav, Zíka Milan. 247 101 Za krádež byli potrestáni 4 roky a 18 měsíců nepodmíněně. Jiří Kraus byl příslušník SNB a byl souzen vojenským soudem. Část ukradených věcí byla odevzdána a vrácena
 • V akci Z byla postavena nová čekárna u hřbitova a upraveno okolní prostranství.
 • Ve spolupráci s ONV a cestovním ruchem KNV Praha byly vybudovány 2 tábory, jeden autokempinkový a jeden stanový u rybníka „Bucek“. U táborů byly vyhloubeny studny a zavedeny vodovody pro hygienu rekreantů. U Bucku je postavena prodejna potravin a krásná restaurace. O dovolené mají rekreanti vše k dispozici. Nákladem 500.000,- Kč.

≈ 1973

 • Tělocvičná jednota Sokol založila klub mladých fotbalistů ve Třtici. Bylo vybudováno krásné hřiště za dvorem, kde se mládež sportovně vyžívá. Hřiště bylo vybudováno v hodnotě 10.000,- Kč.
 • = Rekrea Třtice

≈ 1974

 • První Vánoční běh

≈ 1976

 • 6. 11. 1976 byly vyměřeny prac. ONV základy na nový sál. 15. listopadu byl proveden 106 výkop. Sál je napojen na novou hospodu na parcele po Fořtovic č.p. 60

≈ 1977

 • … v poslední den školního roku. Tímto dnem se také zdejší škola uzavírá. Děti za zdejší obce budou navštěvovat ZDŠ ve Mšeci

≈ 1978

 • Slavnostní otevření sálu ve Třtici se konal v pátek 19. května 78 v 16 hod

≈ 1980

 • První ročník běhu „Třtická Punčocha“

≈ 1981

 • V letošním roce budují občané v akci Z prodejnu (budoucí COOP)
 • V celé obci se kabeluje telefonní síť, tak že každý občan si může do svého domu požádat o instalaci telefonu, v tomto roce požádalo 5 občanů o přípojku, mimo jiné i JZD a MNV.

≈ 1983

 • Prodejna (dnes COOP) otevřena byla 1. března 1983
 • Po celé obci též byl uveden rozhlas

≈ 1985

Zbourán starý obchod p. Posledníka

≈ 1987

 • Ve středu obce postavena autobusová čekárna.
 • U kulturního domu zřízen park a ve spodní části obce bude uskutečněn druhý park jež kdysi tam park stával. Dále provedena úprava pláže u Rybníka Budského, vyveženo bahno s rákosím navežen písek. Opraveno celé sociální zařízení vodovod omítnutí obou objektů, barvení střechy oken dveří. Stanový objekt oplocen, svedena voda do potoka, celkem hodnota díla 360.000 Kč Ostříhání živého plotu na pláži jež provedlo lesní učiliště z Křivoklátu a chataři pomohli při úklidu. Jako další program provedena M.N.V. kanalizace a to na průhoně po pravé straně a ve bráně v ulici k Novému Strašecí od čp. 150 p. Holíka Bohuslava a svedena voda s ulice Vojtěšky jež tam velice bylo potřebné.

≈ 1991

 • V obci se uskutečnilo otevření druhé prodejny potravin a to u p. „Skleničky“.

≈ 1992

 • V objektu kabin, které užívá fotbalový klub Rekrea Třtice byl vybudován hostinec, který si zde 18. 12. otevřeli manželé Houdovi (čp.43). Kabiny slouží k občerstvení a buňka, kterou si sportovci pořídili slouží k převlékání hráčů. 141 Od této doby jsou v naší obci dva hostince. Původní, (u sálu), který má ve vlastnictví Jednota Rakovník a obsluhují zde manželé Skleničkovi (čp.52), kteří jsou zde již několik let a již zmíněný „ U hřiště“.

≈ 1995

 • 1.9. byl zřízen první veřejný telefonní automat, který stojí u Obecního úřadu (čp.80)

≈ 1999

 • Oprava hráze na Bucku + rekonstrukce výpustného zařízení rybníka
 • květen - znovuobnovení Staročeských májů, které v naší obci byly naposledy téměř před 40 lety
 • 26. 12. byl založen oddíl stolního tenisu, který se ke svým tréninkům scházel v zadní místnosti v hostinci p. Kožíška.

≈ 2000

 • Začátek výstavby vodovodu
 • 1.září byla oficiálně obnovena činnost Sboru dobrovolných hasičů (znovuobnovení „hasiči“ fungují už rok)
 • V letošním roce se poprvé konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise

≈ 2001

 • Vyčistěn rybníček u hřbitova.
 • V květnu koupil obecní úřad místním hasičům hasičský automobil CAS 25 – RTHP

≈ 2002

 • Začátek výstavby kanalizace
 • Oprava rybníčku „Pod dvorem“, u kterého byla vybetonovaná hráz a došlo k vyčištění.
 • V objektu chatkového tábora, jehož majitelem je obecní úřad, byl v letošním roce vybudován tenisový kurt.
 • Rekrea Třtice, která dosud měla pouze oddíl kopané, se letos rozšířila o oddíl stolního tenisu, který se pod vedením Marie Vožechové (čp.61) přihlásil do soutěže

≈ 2003

 • Počátek rekonstrukce budovy OÚ (čp. 80)
 • V únoru byla zbourána „Zárubovic hospoda“ (čp.93), která místním pamětníkům sloužila několik desítek let (jako hospoda fungovala do poloviny 80 let).

≈ 2004

 • Dokončena celková oprava obecního úřadu
 • Opraveno sportovní hřiště, které se nachází v prostoru pod hřištěm fotbalovým

≈ 2008

 • Ve spodní části obce, na návsi, kde se říká „Na Place“, bylo vystavěno dětské hřiště

≈ 2009

 • Zrušen fotbalový klub Rekrea Třtice

≈ 2010

 • Únor - 14. 2. došlo ke změně účetní obecního úřadu. Po třinácti letech odešla paní Markéta Vejražková (čp. 95) a nahradila ji paní Marie Vožechová (čp. 61)
 • Říjen – čištění a vápnění dolního rybníka
 • Listopad – pokácení a vysázení lip 17. 11. byly z důvodu nemoci, následného prosychání a zastavení růstu pokáceny obě lípy u pomníku
 • 27. 11. byly vysázeny nové lípy u pomníku

≈ 2011

 • 19. 3. - otevření dětské herny Cipísek
 • Srpen – oprava opěrné zdi u kostela

≈ 2013

 • Oprava chatek a střechy na zděné budově - před zahájením sezóny byla provedena oprava a částečná rekonstrukce chatiček nacházejících se v chatkovém kempu na Bucku. Zároveň byla opravena i střecha zděné budovy, ve které se nachází mj. i kiosek
 • Oprava střechy kabin - na podzim byla opravena střecha bývalých fotbalových kabin, které nyní slouží jako příležitostné zázemí při pořádání různých akcí
 • Odkoupení kostela - církev nabídla kostel, který byl v jejím vlastnictví, Obci Třtici. Protože kostel je dominantou obce a církev neměla zájem o jeho údržbu, Obec Třtice nabídku přijala a nyní je jejím vlastníkem

≈ 2014

 • Starosta obce Ing. Pavel Ryba

≈ 2015

 • Čištění rybníků - rybníček u hřbitova a rybníček u dvora byly odbahněny, rybník u Jednoty celkově zrekonstruován
 • Nová  autobusová čekárna - umístěná u školy
 • Nový malotraktor Vari 
 • Nové osvětlení na vánoční strom

≈ 2016

 • Oprava střechy kostela sv. Mikuláše (částečná oprava)
 • Úprava rybníků u dvora a u hřbitova
 • Pokácení 4 smrků v „parčíku“ před čp. 16 a čp. 17 
 • Pokácení 2 smrků před budovou obecního úřadu
 • Hospoda na Bucku znovuotevřena po celkové rekonstrukci 
 • Dopravní automobil pro JSDH – Ford Tranzit

≈ 2017

 • Oprava střechy kostela sv. Mikuláše (částečná)
 • Výsadba Lipové aleje k „Punčoše“
 • Oprava sociálního zařízení v kempu Bucek
 • Oprava sportovních kabin

≈ 2018

 • Starosta obce Třtice Ing. Pavel Ryba, místostarosta Bc. Zdeněk Dvořák
 • Oprava střechy kostela sv. Mikuláše (zbývající část)
 • Oprava sociálního zařízení v kempu na Bucku
 • Oprava sportovních kabin
 • Zasazen pamětní strom u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Lípa byla vysazena na „Place“

≈ 2019

 • Nová čekárna v dolní části obce
 • Postavena nová zastřešená pergola pro posezení hostů v chatkovém kempu na Bucku
 • Postupná rekonstrukce vnitřků chatek na Bucku. Chatky byly obloženy dřevem, byly vyměněny postele a vnitřní vybavení chatek.

≈ 2020

 • Nákup budovy „Váhy“
 • Dokončen chodník
 • Nová čekárna „U Hřbitova“
 • Částečně dokončeno oplocení okolo hřbitova
 • Nový plot v kempu Bucek
 • Cukrárna Mlsná chvilka - p. Rohlová čp. 199

≈ 2021

 • Box Zásilkovny za obchodem COOPu (čp. 175)
 • Pronájem budovy „Dřevák“ jako  „prozatímní hospoda“
 • Zbudování nového parkoviště u hřbitova
 • Nákup nemovitosti čp. 18 („Veverka“)
 • Oprava cesty od Brodku na Bucek – cesta byla opravena recyklátem
 • Oprava cesty k chatám u Malé Punčochy – cesta byla opravena recyklátem
 • Oprava a úprava vedení cesty na „Kopaninách“ . Cesta byla posunuta více na jih, nyní prochází „lesíkem“.
 • Celková rekonstrukce areálu chatkového tábora pod hrází rubníku Bucek - rozparcelováno pro výstavbu 18 chat

≈ 2022

 • Starostka obce Třtice Ivana Kloučková Nováčková, místostarosta Ing. Pavel Ryba
 • Zbudován druhý vrt pro pitnou vodu pro obec - vrt záložní se nachází v lese u „Brodka“, nedaleko vrtu stávajícího
 • Zbudován nový vrt v chatkovém kempu na Bucku pro pitnou vodu pro chatkový kemp.
 • Nové dřevěné okenice ve věži kostela
 • Renovace kuchyňky v chatkovém kempu na Bucku. Kuchyňka byla obložena dřevem, byly zrenovovány stoly a židle
 • Pokládka elektrického vedení do země - začíná se v ulici „Na Průhoně“
 • Vykácení smrků v obecním lese z důvodu kůrovce
 • Nákup obecního traktoru Zetor
 • Nákup nové hasičské cisterny

≈ 2023

 • Prodej staré hasičské cisterny
 • Celková rekonstrukce obecního rozhlasu
 • Začátek výměny oken a dveří v kulturním domě
 • Dokončení rekonstrukce hospody (čp. 97)
 • Zbourání domu čp. 114

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rybník Bucek