Obec Třtice
Obec Třtice

Pamětní plakety

2009

     Čestnou plaketu obce Třtice získali dne 3. října 2009 Pavel Ryba a Pavel Kořán za činnost v SDH Třtice.
Pavel Ryba své mimořádné úsilí vkládá do vedení SDH Třtice a Pavel Kořán do vedení mladých hasičů.

 


2008

     Čestnou plaketu obce Třtice dostala 28. října 2008 Anežka Vejražková, která reprezentovala Českou republiku na letních paralympijských hrách v Pekingu.  více zde
 


2007

     Zastupitelé naší obce se rozhodli udělit, dva druhy plaket: novým občánkům a úspěšným osobnostem.                                                                      fotogalerie

     Poprvé v historii obce byly plakety uděleny 7. října 2007, kdy se v kulturním sále sešly děti narozené ve třetím tisíciletí a osobnosti, které si ocenění zasloužily zviditelněním obce.
Mezi třtické občany bylo slavnostně přivítáno 22 dětí narozených po 1. lednu 2001. Všechny děti obdržely plaketu zpětně.
Druhý typ plaket v letošním roce obdrželi dva muži, kteří tvořili posádku vozu v Truck trialových soutěžích. V roce 2006 se stali mistry České republiky v kategorii S3. Jedním z této posádky je třtický občan František Horáček a druhým je Jiří Kačer z Loun.
Součástí akce byla i výstava, která seznamovala detailně s historií kostela ve Třtici (stavba, obrazy, varhany, zvony, sochy, oltáře atd.). Výstava vznikla na základě práce, za kterou Tereza Hejdová získala 1. místo Ministetstva kultury ČR v září 2007.
Na slavnostní události vystoupil Rakovnický smyčcový kvartet.
 

Pamětní plaketa pro nové občánky

     plaketaPamětní plaketa pro nové občánky Třtice má na aversu dětský profil jako symbol nového života. Dominantou hlavičky je stylizovaný mozek, který člověka pozvedl jako druh homo sapiens sapiens nad ostatní přírodu a ukazuje i přesvědčení, že nový tvoreček bude rozum používat ve všem, co dělá. Mozek je propojen s kořeny stromu, jednak jako symbol sepětí s přírodou, ale také jako znak nezbytné lidské potřeby „být zakořeněn“, někam patřit. I v moderním světě spojené Evropy by měl mít každý svůj domov, místo, odkud je a kam se vždy může vracet. Pevné kořeny jsou obrazem životní stability, jistoty otevřené náruče bezpodmínečného přijetí. Současně celý reliéf připomíná věčný koloběh života a smrti. Tvar v hlavičce je možné chápat i jako klíčící semínko nebo jako embryo, připoutané pupeční šňůrou k matce Zemi. Sepětí s půdou značí místo, kam se navracíme k posile i ke konečnému spánku.
     plaketaZadní strana plakety nese výsostný znak obce – třtí, trsnatou rostlinu. Právě ze Třtice nový občánek je. Tady má své kořeny.
      Tvar plakety zcela záměrně porušuje pravidelnost kruhu běžnou pro medaile či plakety. Jako kdyby absolutní dokonalost kruhu patřila jen bohu. Jako kdyby lidský život byl pod nejrůznějšími tlaky, které nanejvýš dovolí se k dokonalosti přibližovat, ale ne jí dosáhnout. Na první dojem se nabízí paralela s mírným sklonem písma, jehož normu, tedy i sklon, se učíme v první třídě. A tak se plaketa třtického občánka stává symbolem budoucího zápisu v Knize života.

  • návrh aversu plakety a modelu: akademický sochař Karel Peřina, Praha
  • návrh reversu plakety, desek, certifikátu a text: Lenka Hejdová, Třtice
  • zpracování v cínu: Josef Nejedlý, Lubenec
  • grafická úprava a tisk: Václava Rysková, Drnov u Slaného

 

pamětní list desky

 

Plaketa obce Třtice

     Plaketa obce Třtice je určena všem, kteří se mimořádným úsilím zasloužili o zviditelnění obce, a také pro čestné hosty. Náleží těm, kteří kromě běžných pracovních povinností dokázali zvýšeným úsilím na poli vědy, sportu, kultury, práce pro druhé a nebo hrdinským či vysoce morálním činem překročit běžnou standardní hranici průměrného života. Lidem, kteří své zvýšené úsilí snad ani nevnímají jako cokoli mimořádného, těm, kteří se svou zaníceností a přístupem k životu mohou stát vzorem pro ostatní.
     plaketaZákladem plakety vytvořené pro Třtici jsou tři atributy: chléb, včelí úl a kniha. To není líbivé blýskavé pozlátko obvyklých medailí, ale práce a vědění, jimiž si zasluhujeme „chléb náš vezdejší“. Pot a práce, dřina a píle posouvající nás o kousek dál. A také pocit marnosti, který zakoušíme, když se nedaří, jak bychom chtěli. Bez práce není ani chleba ani sladký med. Možná náš návod na úspěšný život vpisovaný do Knihy života usnadní cestu dalším generacím, a možná píšeme své řádky jazykem pro ně neznámým. Zatímco pro nás je alfou i omegou bytí stopa, co po sobě zanecháváme, a náš život je hodnocen podle toho, jak jsme naložili s časem, který nám byl dán, mohou naši potomci posuzovat život podle jiných kritérií. Ale ať se hodnotový systém posune kamkoli, vždycky to bude právě chléb, daný potem a mozoly lidských dlaní, který bude zachovávat život. Souznění s přírodou může život medově osladit a poznání posunout i ochránit. Ale ani vědění ani sladké užívání života není bez počáteční dřiny a píle.
     plaketaZadní strana plakety nese výsostný znak obce – třtí, trsnatou rostlinu, která Třtici dala své jméno. Obec Třtice touto plaketou ukazuje, že si mimořádného úsilí svého výjimečného občana váží.
     Tvar plakety zcela záměrně porušuje pravidelnost kruhu běžnou pro medaile či plakety. Jako kdyby absolutní dokonalost kruhu patřila jen bohu. Jako kdyby lidský život byl pod nejrůznějšími tlaky, které nanejvýš dovolí se k dokonalosti přibližovat, ale ne jí dosáhnout. Na první dojem se nabízí paralela s mírným sklonem písma, jehož normu, tedy i sklon, se učíme v první třídě. Plaketa pro výjimečného občana Třtice je dokladem toho, že se již zapsal úžasným a obdivuhodným způsobem přinejmenším do paměti Třtice.

  • návrh aversu plakety a model: akademický sochař Karel Peřina, Praha
  • návrh reversu plakety, desek, certifikátu a text: Lenka Hejdová, Třtice
  • zpracování v cínu: Josef Nejedlý, Lubenec
  • grafická úprava a tisk: Václava Rysková, Drnov u Slaného

 

desky

 

 nahoru

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rybník Bucek