Obec Třtice
Obec Třtice

Miloš Hejda - rytíř chmelového řádu

fotogaleieMiloš Hejda rytířem chmelového řádu

Řád rytíře chmelového řádu převzal pan Miloš Hejda ve Strasbourgu, kde se konala 52. mezinárodní konference pěstitelů chmele (52nd INTERNATIONAL HOP GROVER`S CONVENTION), ve dnech 3. - 5. srpna 2009 

Miloš HejdaPan Miloš Hejda, AGRO Mšec, společnost s ručením omezeným
Narozen 28. 12. 1954 ve Třtici u Nového Strašecí v rodině, jejíž mnohagenerační zemědělskou tradici přerušila až násilná kolektivizace v padesátých letech. Již od mládí byl veden svými rodiči k lásce k půdě a práci v zemědělství, a proto se v letech 1970 – 1973 vyučil opravářem zemědělských strojů – autoelektrikářem a poté tuto svoji odbornost vykonával v tehdejším JZD Mír Mšec. Vždy projevoval velký zájem o rostlinnou výrobu a zvláště chmel byl vždy na prvním místě jeho zájmu. Již v dobách fungování družstva zajišťoval sklizeň a byl vyhodnocen dlouhodobě jako nejlepší strojník na česačkách chmele.

V roce 1993 se stal spoluzakladatelem firmy AGRO Mšec a dnes je jedním z jejich tří společníků. Jeho pracovní a lidské vlastnosti ho předurčily k výkonu funkce chmelaře, kterou vykonává od založení firmy. Dlouhodobě dosahuje nejlepších výsledků, co se týče jak výnosu, tak i kvality jím pěstovaného chmele, což dokládají statistiky průměrných výnosů, které vždy výrazně překračují průměry oblasti. K práci a lásce k zemědělské půdě vede i své dva syny, čím dává záruky, že chmelařský rod Hejdů bude stále v oboru patřit mezi ty nejlepší a tradice zůstane nadále zachována.
 

předání řádu předání řádu předání řádu
Certifikát řádu rytíře chmelového řádu Řád rytíře chmelového řádu  

 

Rytíř chmelového řádu

znakChmelařský řád byl založen Janem Neohroženým, narozeným v roce 1371 v Dijonu, synem Filipa Odvážného, vévody burgundského a krále brabantského a měl vyznamenat a poctít všechny pány, kteří přispěli svou prací k rozvoji a blahu této ušlechtilé rostliny, pro výrobu piva tak důležité.
 

Před 50 lety byla tato tradice obnovena a má znovu poctít své následníky, kteří byli oceněni ve 14. století. „Jsou to pěstitelé chmele, sládci, rektoři vysokých škol, pomocníci, pijáci dobrého piva a vůbec všichni veselí tovaryši, kteří mají zájem o ušlechtilé pěstování chmele a ušlechtile chutnající mok“.

Návrhy na udělení tohoto významného řádu podávají organizace pěstitelů chmele z členských zemí mezinárodní chmelařské organizace pro ty, kteří se svým dílem zasloužili nejvíce o rozvoj a slávu chmelařství. Za Českou republiku podává nominace Svaz pěstitelů chmele ČR a od roku 2005 má právo jedné nominace také Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR.

Za uplynulých 50 let putovalo do České a Slovenské republiky již přes 200 ocenění. Mezi prvními, kteří byli v roce 1957 v Paříži oceněni byli také Ctibor Blattný, Josef Kříž, Emil Rom, Jaroslav Špička a Alfréd Kejř.

Chmelařský řád má tři stupně. Tímto odstupňováním je dána i výše míry uznání a to tak že druhé vyznamenání (Officer – důstojník) je vyšší, třetí pak (Commander – Velitel) je nejvyšší.

V celé historii řádu dosáhli na druhý stupeň z České republiky Josef Kříž, Ctibor Blattný, Jaroslav Špička, Mikuláš Klapal, František Smrčka, Josef Valášek, Václav Fric, František Chvalovský, Lubomír Vent a Emil Bureš. Třetí nejvyšší stupeň byl udělen v roce 2001 v Cantebury v Anglii panu Františku Chvalovskému, v roce 2005 v Lanzhou v Číně panu Václavu Fricovi a v roce 2007 v Yakimě v USA panu Lubomíru Ventovi.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rybník Bucek