Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Sazebník úhrad za poskytované informace

 

Obec Třtice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písmena f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb, o zásadách stavení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník").

 

Sazebník

 

Náklady na pořízení kopií/tisku

Černobílá A4

3,- Kč / 1 strana

Barevná A4

15,- Kč / 1 strana

Ostatní formáty

skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb

Náklady na opatření technických nosičů dat

CD, DVD, přenosná paměť

Dle pořizovacích nákladů

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby

Skutečná cena uhrazená provozovateli poštovních služeb

Balné

50,- Kč

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Úhrady za každou započatou hodinu za jednoho pracovníka obce

160,- Kč/ hod

Ostatní náklady

Např. náklady na jízdné

Dle individuální kalkulace

Ostatní ujednání

 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo převodem na bankovní účet obce.

3. Tento sazebník se stanoví na období od 6. června 2017.

4. Sazebník byl schválen usnesením č.129/2017 zastupitelstva obce Třtice dne 5. června 2017.