Obec Třtice
Obec Třtice

Symboly

Znak SDH Třtice

znak SDH

 

Prapor SDH Třtice

     Ku příležitosti 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů byl starostou obce Třtice předán třtickému sboru 3. října 2009 slavnostní prapor. Výšivku na látce gabardén provedla paní Krausová Rosvita ze Zavidova podle návrhu Mgr. Lenky Hejdové.averz

prapor předek     Na rudém pozadí symbolizujícím oheň je v centru praporu umístěn znak obce Třtice, který je ze tří stran obklopený věncem zelených lipových listů a zlatých plodů. Za erbem obce jsou překřížené hasičské žebříky a nad horní částí erbu sekera. Nad tímto znakem spojujícím symboly hasičů a obce se v půlkruhu klene modrý nápis: Sbor dobrovolných hasičů. Dominantou spodní části je velký modrý název obce – Třtice. Ve vodorovné ose spodní části znaku připomíná letopočet 1884 dobu založení sboru hasičů ve Třtici.
V každém rohu ve směru do praporu leží zelená lipová větvička se zlatými plody. Lípa je považována za symbol Slovanů a současně jde o strom národní. Také v obci zdobí lípy ulici nad kostelem, pomník v centru obce, Na Place i hřbitov. Proto byl tento motiv na vlajce několikrát opakován.
     Celý prapor lemuje trikolóra, symbol české státnosti. 

reverz

prapor zadek     Hlavním motivem druhé strany praporu je sv. Florian, patron hasičů. Původně římský voják byl za přijetí křesťanství utopen. Proto stojí na kamenném mlynářském kole, ke kterému byl přivázán. Jako středověký patron hasičů vědrem vody hasí plameny. V pravé ruce drží standardu, v níž je umístěn znak obce, zdůrazňující domovskou příslušnost sboru.
Nad Florianem se klene v půloblouku modré motto třtického spolku „Ne pro zisk a slávu“ . Spodní heslo „K ochraně a pomoci“ vysvětluje, proč hasiči nelitují svého času a bezplatně nasazují své životy při zásahu, trénují a zdokonalují se prostřednictvím hasičského sportu.
     Obě užší strany praporu lemují do pruhu stylizované lipové ratolesti a jednotlivé motivy uzavírá opět trikolóra. 
     Rudá barva podkladu, lipové ratolesti, trikolóry a stejně umístěné modré nápisy spojují obě strany praporu vizuálně i obsahově.  

nahoru

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rybník Bucek